Turkish  

Hakkımızda

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)’na 2010 yılında taraf olan Türkiye, 01.01.2014 itibariyle” Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik” kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu ile ilgilidir.
 
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunlu hale gelmiştir.
 
HALEPLİOĞLU TMGDK Hizmetleri olarak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız ile ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflara hizmet vermek amacıyla, hizmet standartlarını en üst seviyede muhafaza etmelerine ortam sağlamak üzere yola çıkmış bir şirketiz.
 
Biz genel olarak, Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Taşınmasına Yönelik Avrupa Sözleşmelerinin ve bu sözleşmeye bağlı yönetmeliklerde adı geçen taraflara ulaşabilmek için; ülkemizde yürürlüğe girmesi ile birlikte kurumumuz da büyük bir oluşumla, hizmet yelpazesini genişleterek başta İstanbul olmak üzere tüm bölgelerde faaliyet göstermeyi amaçlayan bir şirketiz.

 


https://www.haleplioglutmgdk.com/ © 2023 - Yasal Sorunları Bildirin -