Turkish  

Sık Sorulan Sorular

1. ADR Nedir?
ADR; “Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması” anlamına gelmektedir.
 
2.Kimler ADR belgesi almak zorundadır?
Tehlikeli yük naklinde kullanılan ambalaj, IBC, büyük ambalaj, basınçlı kap, tank üreticileri ve karayolunda hareket halinde bulunan tehlikeli madde taşıyan araç sahipleri bu belgeyi almak zorundadırlar.
 
3.ADR belgesine sahip olmak isteyen imalatçılar ve araç sahipleri nereye başvurmalıdırlar?
“Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Ambalaj, Tank Ve Kapların Test, Sertifikalandırma ve Muayenelerinin Yapılması Yetkilendirme Protokolü” uyarınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın görevi ve yetkisi kapsamında bulunan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajların, tankların ve kapların; test, sertifikalandırma ve muayenesiyle ilgili iş ve işlemleri TSE tarafından yapılacaktır.
 
4.Başvuru için ne yapmalıyım?
İçerik Gelecek.
 
5.Başvuru ücreti nedir?
Başvuru ücreti yapılacak işlemlere göre belirlenen fiyatlar üzerinden başvuru sahibine bildirilecektir.
 
6.ADR uygunluk belgesi almak için firmaların kalite yönetim sisteminin olması gerekli midir?
ADR uygunluk belgesi almak için firmaların kalite yönetim sisteminin olması gereklidir. Her imalatçı firmanın bir kalite yönetim sistemine sahip olması gerekmektedir.
 
7.Yurtdışından alınan ADR belgeleri geçerli olacak mıdır?
6/3/2013 tarihinden sonra Türkiye’de bu belgeyi vermekle yetkili tek kurum TSE’dir ve yurtdışından alınan belgeler değerlendirmeye alınacaktır.
 
8.ADR uygunluk belgesinin geçerlilik süresi nedir?
ADR belgesinin geçerlilik süresi; belge verilen kapsama göre değişmektedir. Verilen ADR belgesi kapsamında ADR yönetmeliği uyarınca belirtilen süre kadardır.
 
9.ADR belgesi demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığında da geçerli midir?
ADR belgesi demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığında geçerli değildir. ADR belgesi sadece karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı için verilen bir uygunluk belgesidir.
 
10.ADR belgesi sahibi olan üretici sadece yurt içinde mi taşıma hakkına sahip olacaktır?
ADR belgesi sahibi üreticiler başta ADR anlaşmasının geçerli olduğu Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere anlaşmanın geçerli olduğu ülkelere ihracat yapabileceklerdir.
 
11.Araç sahibi değişirse belge ile ilgili ne yapılması gerekir?
Belge alınan aracın sahibi değişirse alınan belge geçerli değildir. Belge düzenleyen kuruma belgenin iade edilmesi gerekmektedir.
 
12.Belgenin Yeniden Düzenlenmesi Talebi hangi durumlarda geçerlidir?
Belgenin kaybedilmesi, tahribata uğraması durumunda firma talebi üzerine verilecektir.
 
13.Danışmanlık hizmetiniz esnasında ihtiyaç duyduğum eğitimleri sizden tedarik edebilir miyim?
İhtiyaç duyduğumuz eğitimlerin tamamı TMGD bünyesinde bulunmakta ya da tedarikçilerimizden temin edilerek size sunulabilmektedir.
 
14.MSDS ve SDS terimlerini sıkça görüyorum. Bunlardan hangisi kullanılmaktadır?
SDS – Güvenlik Bilgi Formu, yeni düzenlemelere göre kullanılan terimdir.
 
15.SQAS değerlendirmesinde TMGD’den danışmanlık almadan önce ne nasıl değerlendirme yapabiliriz?
SQAS değerlendirmesi öncesi yapacağımız denetim ile mevcut durum analizi yapılacaktır

 


https://www.haleplioglutmgdk.com/ © 2023 - Yasal Sorunları Bildirin -