Turkish  

Hava Yolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli maddeler, özelliklerinden dolayı uçak, yolcu ve diğer gönderilerin güvenliğini tehdit eden kargolardır ve çok sıkı denetim altındadır. Tehlikeli maddelerin hava yolu ile nakliyesine sadece özel durumlar ve belirli şartlar altında izin verilir. Hava yoluyla taşınmaya uygun olmayanlar taşıma sürecinden tamamen çıkarılırlar.
 
Tehlikeli madde kazası dışında uçakla tehlikeli madde taşınması sırasında, uçak bordasında vukuu bulması gerekmeksizin, kişi yaralanması, mal hasarı, yangın, kırılma, dökülme, sıvının akması ya da radyasyon yayılması veya yük içeriğinin tahrip olması durumları uçağı veya mürettebatını ciddi tehlikeye atabilir. Bu durumlar tehlikeli malların taşınması tehlikeli mallar olayı olarak addedilir. Bu zehirli atıklar ve kullanımı konusunda ilgili tüm tarafların ortak terimler ve tanımlar kullanması önemlidir.
 
Tehlikeli kargo taşıyan uçakların yalnız kargo taşımaları, yolcu taşımamaları gerekir. Tabii bazı maddeler yolcu uçaklarında taşınabilir ama bazıları kesinlikle yasaktır. Tabii burada da bu maddelerin belli düzenlemeler sonucu taşınma ihtimalleri vardır. Örneğin manyetik alanı 1,5 metre alan paketli maddeler yasaklı maddeler içinde sayılırken, daha düşük seviyedekilerin yapılacak düzenlemeler ile taşınma ihtimali vardır.
 
Eğer tehlikeli maddeler;
 
Sıvı bir maddenin kapalı kaptaki parlama noktası 60,5 0C’den ve hakiki kaynama noktası 35 0C den az ise
 
Çarpma ve sürtünmeden dolayı katı bir madde, yanma ve patlama özelliğine sahipse
 
Madde su ile temas ettiğinde yanıcı gaz çıkartıyorsa
 
Madde durduğu yerde oksijen gazı çıkartıyorsa
 
Madde kendiliğinden ayrışarak patlamaya neden oluyorsa
 
Madde süratle yanma özelliğine sahipse
 
Madde diğer maddelerle birlikte reaksiyona girme özelliğine sahipse
 
Katı bir madde, ağız yolu ile alındığında hassas zehir miktarı; LD50 mg/kg = 200 mg’dan az ise
 
Sıvı bir madde, ağız yolu ile alındığında hassas zehir miktarı; LD50 mg/kg = 500 mg’dan az ise
 
Madde deri yolu ile alındığında hassas zehir miktarı; LD50 mg/kg = 1000 mg’dan az ise
 
Madde solunum yolu ile alındığında hassas zehir miktarı; LC50 mg/L. = 10 mg’dan az ise
 
Madde insan derisi ile temas ettiğinde 4 saate kadar insan dokusunu tanınmaz hâle getiriyorsa
 
2,1 metrelik bir mesafede maddenin manyetik etkisi 0,002 Gauss’ın üstünde olması
 
Maddenin yapısında radyoaktif madde varsa ve göze zarar veriyorsa
 
Çelik tüpler içerisinde basınç ve derin dondurucu altında sıvılaştırılmış gaz içeriyorsa
 
Maddenin teknik ismi IATA DGR kitabında var ise ve tehlikeli madde sınıfında tanımlanıyorsa birleşmiş Milletler ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına göre marka ve şartları ayarlanmış ve testten geçmiş paketlerle havayoluyla taşınması gerekmektedir.

 


https://www.haleplioglutmgdk.com/ © 2023 - Yasal Sorunları Bildirin -